Deinichenko, K., Krasnov, G., Radko, S., Ptitsyn, K., Shapovalova, V., Timoshenko, O., Khmeleva, S., Kurbatov, L., Kiseleva, Y., Ilgisonis, E., Pyatnitskiy, M., Poverennaya, E., Kiseleva, O., Vakhrushev, I., Tsvetkova, A., Buromski, I., Markin, S., Zgoda, V., Archakov, A., Lisitsa, A., & Ponomarenko, E. (2021). Human CHR18: “Stakhanovite” Genes, Missing and uPE1 Proteins in Liver Tissue and HepG2 Cells. Biomedical Chemistry: Research and Methods, 4(1), e00144. https://doi.org/10.18097/BMCRM00144