Deinichenko, K.A., G.S. Krasnov, S.P. Radko, K.G. Ptitsyn, V.V. Shapovalova, O.S. Timoshenko, S.A. Khmeleva, L.K. Kurbatov, Y.Y. Kiseleva, E.V. Ilgisonis, M.A. Pyatnitskiy, E.V. Poverennaya, O.I. Kiseleva, I.V. Vakhrushev, A.V. Tsvetkova, I.V. Buromski, S.S. Markin, V.G. Zgoda, A.I. Archakov, A.V. Lisitsa, and E.A. Ponomarenko. 2021. “ Human CHR18: ‘Stakhanovite’ Genes, Missing and UPE1 Proteins in Liver Tissue and HepG2 Cells”. Biomedical Chemistry: Research and Methods 4 (1):e00144. https://doi.org/10.18097/BMCRM00144.