Deinichenko, K., Krasnov, G., Radko, S., Ptitsyn, K., Shapovalova, V., Timoshenko, O., Khmeleva, S., Kurbatov, L., Kiseleva, Y., Ilgisonis, E., Pyatnitskiy, M., Poverennaya, E., Kiseleva, O., Vakhrushev, I., Tsvetkova, A., Buromski, I., Markin, S., Zgoda, V., Archakov, A., Lisitsa, A. and Ponomarenko, E. (2021) “ Human CHR18: ‘Stakhanovite’ Genes, Missing and uPE1 Proteins in Liver Tissue and HepG2 Cells”, Biomedical Chemistry: Research and Methods, 4(1), p. e00144. doi: 10.18097/BMCRM00144.