1.
Deinichenko K, Krasnov G, Radko S, Ptitsyn K, Shapovalova V, Timoshenko O, Khmeleva S, Kurbatov L, Kiseleva Y, Ilgisonis E, Pyatnitskiy M, Poverennaya E, Kiseleva O, Vakhrushev I, Tsvetkova A, Buromski I, Markin S, Zgoda V, Archakov A, Lisitsa A, Ponomarenko E. Human CHR18: “Stakhanovite” Genes, Missing and uPE1 Proteins in Liver Tissue and HepG2 Cells. BIOMED CHEM RM [Internet]. 2021Mar.31 [cited 2022Jan.29];4(1):e00144. Available from: http://www.bmc-rm.org/index.php/bmcrm/article/view/144